برگزاری جشن الفبای کلاس اولی ها در سالن همایش های رفاه اردیبهشت 98

:::

 


#پایه‌ی_اول


 خنده خنده شادی
 چه دختران باسوادی

 اکنون شادیم و خندان
 در این جشن دبستان

 زدیم دست و کشیدیم هورا
 گرفتیم از معلم هدیه‌ای زیبا

 چون همگی شدیم باسواد

 روزی که در باغ مدرسه جوانه‌زدی، قامتت آنقدر شکننده بود که شاخ و برگ‌های علم جرأت نمی‌کردند روی شاخه‌هایت لانه بسازند...

 اما اکنون شاخه‌های علم و دانشت، قوی شده‌اند...

 به شکرانه‌ی این توانایی، جشنی بر پا کردیم و در کنار مادران عزیز و دختران گلمان شاد و خوش حال بودیم...

 دختران عزیز، امیدواریم در عرصه‌ی علم و دانش همواره پیروز باشید...