اردوی امامزاده اسماعیل / پایه دوم

:::

 


#پایه‌ی_دوم

 در هوایی بسیار دلپذیر و بهاری از آستان مقدس امامزاده اسماعیل نائب الزیاره‌ی شما بودیم...

 به همراه نسترن‌های مهربان به شکرانه‌ی یادگیری نماز، جشن شکرگزاری داشتیم و دو رکعت نماز شکر خواندیم و بعد، دریافت هدیه‌هایی که خاطره این روز را برایمان ماندگارتر کرد...

 پس از آن مربی عزیزمان، داستان زندگی امام زمان و غیبت ایشان را برای بچه‌ها بیان کردند...

جای همه شما مهربانان خالی