طراحی های زیبای دختران خلاق پایه ششم

:::


 این کار نقطه ترام دانش‌آموزان پایه‌ی ششم است...

 طرحی با سایه - روشن، در زیر کار قرار داده و با نقطه‌های ریز با قلم راپید طرح مورد نظر را پر می‌کنیم.

 در قسمتهای تیره، نقطه‌ها نزدیک به هم و در روشنی پراکنده‌تر کار می‌شود، ابزار این کار راپید، کاغذ کالک و طرح مورد نظر می‌باشد.

 هدف از این کار، دست ورزی و تمرکز و درک سایه و روشن می‌باشد.