زنگ هنر پایه سوم

:::

 


پایه‌ی_پنجم

زنگ هنر و یک دنیا خلاقیت ، زیبایی و استعداد شقایق ها دست به قلم شدند تا با ترکیب حروف با خطی خوش بر صفحه سفید کلماتی پرمعنا بیافرینند .

تعدادی از دختران گلمان نقوشی از پروانه و گل بر شال هایشان طراحی و نقاشی کردند .

جای همگی خالی

 در کلاس روبان دوزی گام به گام، تابلویی زیبا از گل های رنگارنگ در قاب ساده با دستانی کوچک هنرمندانه جان می گیرد.