بخشی از فعالیت های تابستانی دختران پایه پنجم

:::


#پایه‌ی_پنجم

دختران شقایق در کلاس فرهنگی در رشته‌های انتخابی شرکت کردند.

در کلاس مشاعره بعد از ارائه‌ی تکالیف جلسه‌ی قبل، بازی مشاعره را شروع کردند.

ابتدا غزلی از حافظ خوانده شده و سپس هرکس بیت خود را خوانده و نفر بعدی را انتخاب می‌کرده و هرکسی موفق شده که امتیاز بیشتری داشته باشد، مشاعره پرشوری بود.

در کلاس نمایشنامه‌نویسی با فایل صوتی از یک نمایشنامه رادیویی آغاز شد سپس دانش‌آموزان به تحلیل آن پرداختند.

در قسمت دیگری از کلاس متن تایپ شده یک نمایشنامه در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت و آن‌ها در قالب کار گروهی به دورخوانی نمایشنامه پرداختند به همراه بررسی صحنه‌های مختلف نمایشنامه و تجسم صحنه‌ها برای تمرین توضیحات لازم داده شد.

 در کلاس روح بخش قرآن در کنار آشنایی بیشتر با معنی و مفهوم ۱۰ آیه‌ی ابتدایی سوره‌ی الرحمن به حفظ و رفع اشکال تجویدی این سوره زیبا، همراه با صوت زیبای قاری (مشاری الافارسی) پرداختند.

در کلاس داستان نویسی داستان‌هایی که بچه‌ها نوشتند، در کلاس خوانده شده و نکات لازم گفته شد و قرار شد هر کس اصلاحات را انجام دهد. بخش‌هایی از کتاب جلسه در جا کفشی در کلاس خوانده شد.