گروه علمی / بازی ـ ریاضی/ پایه چهارم

:::

 

 


#پایه‌ی_چهارم
 گروه علمی (بازی ریاضی) 

 بازی ریاضی (کی به کیه؟!)
بچه‌ها در یک بازی هیجان‌انگیز و نشاط‌آور اعداد را تا شش رقم، به حروف و عدد خواندند و با معماهای عدد نویسی، دچار چالشی شیرین و جذاب شدند.