ساخت ماکت محله بهارستان توسط دختران پایه چهارم

:::


#پایه‌ی_چهارم

دختران پرتلاش پایه‌ی چهارم در مدت یک هفته توانستند کار گروهی خود را که کامل کردن محله‌ی تحصیل خود (بهارستان) بود را به پایان رسانده و از آن موفق و سربلند بیرون بیایند.
آفرین به دخترانمان