دریافت مدال برنز در رشته کاراته توسط دختر گلمان در پایه سوم

:::


#پایه‌ی_سوم

خبر
خبر⁦

دختر ورزشکار ما مبینا خانم فروزنده، در رشته کاراته مدال برنز کشوری را دریافت نموده است...

 با آرزوی موفقیت‌های روز افزون برای تمام فرزندان رفاه به ویژه خانم مبینا فروزنده...