یک نماز واجب با ده رکوع در پایه چهارم

:::


 یک نماز واجب با ده رکوع

 نیلوفران به صورت داوطلب و گروهی، تدریس یکی از درسهای کتاب هدیه‌های آسمان را به عهده گرفتند.

 با ارائه‌ی پاورپوینت، دو نمونه فیلم از نماز آیات، تهیه‌ی کاربرگ و اجرای نمایش به خوبی این مسئولیت را انجام دادند و به سوالات مطرح شده از طرف دوستان پاسخ دادند.

در این درس آموختیم؛
در چه مواقعی نماز آیات به ما واجب می‌شود.
چگونه نماز را به جا بیاوریم.
 و یاد گرفتیم به چند صورت می‌توان این نماز را خواند.