بازگشایی باغ کاغذی دبستان دخترانه رفاه به یمن حلول ماه ربیع

:::


 گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت
 که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد
"حافظ" 

با یاری خدای مهربان پس از تلاش‌های بی‌وقفه، به یمن حلول ماه ربیع الاول، ماه بهار جان‌ها دربِ باغ کاغذی به روی دخترانم باز شد تا بهار خواندن را در کنار یار مهربانشان با شادی تجربه کنند و لذت ببرند.

به امید روزی که غبار تنهایی روی هیییییچ کتابی ننشیند.