کلاس پژوهش نوگلان کلاس اولی

:::

 

 در زنگ علوم پژوهشگران کوچک کلاس اولی با ارائه‌ی تحقیقاتشان به دانسته‌های خود و دوستانشان افزودند.

 هدف از این فعالیت، یادگیری انجام تحقیق و ارائه‌‌ی آن و بالا بردن اعتماد به نفس، کسب مهارت کلامی و زبان‌آموزی و نیز ایجاد انگیزه و پرسشگری می‌باشد.

پیروز و موفق باشید شکوفه‌های عزیز